+86-18950495106

jojo@jlt-power.com

品质管理员

sản phẩm nổi bật

岗位职责:

1.负责产品的过程或者最终检验和判定;

2.负责批量产品出厂的电气、机械检测等最终检验及判定;

3.负责检测不合格品的组织处理、分析、跟踪;

4.负责出厂产品检测质量的统计、分析和汇总;

5.负责检测记录的保管;

6.生产过程中出现的原材料质量异常问题反馈处理;

任职条件:

1.中专以上学历;

2.能看懂机械制图、熟练使用游标卡尺等计量器具;

3.良好的沟通协调能力;

NewsLetters Đăng ký nhận thông tin công ty

Bản quyền © 2015-2018 FUJIAN JINLONGTENG POWER ENGINE AND MACHINERY CO.,LTD.Tất cả các quyền được bảo vệ.Được hỗ trợ bởi dyyseo.com

dịch vụ trực tuyến

service

dịch vụ trực tuyến